Đồng hồ nữ Versace Revive

Versace Revive mặt gương thần thánh

Bản dây python (thằn lằn) đặc biệt siêu đẹp.VEAI00119

Mẫu mặt gương lên sáng tay và sang chảnh. Mãi không hết hot

❣Case 35, mỏng vừa, kính sapphire

Điểm 12h logo Medusa, điểm 2v đá quý hồng ngọc vị trí trên 12h và dưới 6h

❣Dây da đỏ nổi bật

❣Tên hãng khắc đỏ viền trong mặt. Viền ngoài silver

❣Swiss made, saphire crystal

Giá bán: 16xxx